Етичні основи компетентної практики консультування та психотерапії

Етичні основи компетентної практики консультування та психотерапії

КОДЕКС ОСНОВНИХ ЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

© Ассоціація психологів України

http://association.com.ua/association/association-normative-base/association-ethic-code-of-psychologist


Основні цінності консультування та психотерапії включають:

 • повага чеснот та прав людей;
 • забезпечення цілісності взаємин спеціаліст - клієнт;
 • підвищення якості професійних знань та їх застосування;
 • полегшення горя і страждань людей;
 • виховання самоповаги особистості;
 • зростання ефективності особистості;
 • підвищення якості взаємовідносин людей;
 • визнання відмінностей досвіду і культури людей;
 • прагнення до справедливого і адекватного надання послуг консультування і психотерапії.

З цих цінностей випливають принципи. Вони являють собою важливий спосіб вираження основних етичних зобов'язань, які стають більш точно визначеними і дієвими, коли виражені як принципи.


Цінності консультування та психотерапії

Ці принципи вказують на важливі етичні зобов'язання. Кожен принцип, описаний нижче, підтверджений прикладами ефективної роботи, яка проводилась відповідно до них. Етичні рішення, які чітко відповідають одному або декільком принципам і не суперечать іншим, можуть розглядатися як розумно обгрунтовані. Проте, фахівці можуть зустрітися з обставинами, в яких неможливо слідувати всім принципам, які мають до них відношення, і буде потрібно зробити вибір між ними. Рішення про вибір дій не обов'язково стає неетичним тільки тому, що воно суперечливе, або інші фахівці прийшли б до інших висновків в подібних обставинах. Обов’язок спеціаліста - розглянути всі обставини, що стосуються справи, з максимальною, розумно можливою увагою і нести відповідальність за прийняте рішення.

 • Надійність - повага довіри, покладеної на фахівця. Бути тим, хто заслуговує довіри - це фундаментальний принцип для розуміння і вирішення етичних проблем. Фахівці, які дотримуються цього принципу, діють відповідно довірі, покладеній на них; поважають конфіденційність, як зобов'язання, що випливає з довіри клієнтів; обмежують будь-яке розкриття конфіденційної інформації кількістю, необхідною для досягнення цілей, для яких вона зазвичай розкривається.
 • Автономія - повага права клієнтів на самоврядування. Цей принцип підкреслює важливість того, щоб клієнти брали участь у консультуванні та психотерапії зазвичай на добровільній основі. Фахівці, які поважають автономію клієнтів, гарантують точність реклами та інформації щодо пропонуємих послуг, прагнуть до досягнення вільної та адекватно інформованої угоди, укладають явно виражений контракт перш, ніж клієнт візьме на себе будь-які зобов'язання; захищають права особистості, конфіденційність; зазвичай розкривають будь-яку конфіденційну інформацію за згодою клієнта; інформують клієнта про передбачувані конфлікти інтересів заздалегідь або як можна швидше після того, як такі конфлікти стали явними. Принцип автономії суворо забороняє маніпулювання клієнтами навіть на користь суспільства.
 • Корисність - зобов'язання сприяти добробуту клієнтів. Принцип корисності означає дії на благо клієнта, засновані на професійній оцінці. Він звертає увагу на те, щоб діяти строго в межах компетентності та надавати послуги на основі адекватного навчання та досвіду. Для того, щоб гарантувати дії в інтересах клієнтів, необхідний систематичний моніторинг роботи та її результатів найкращими з можливих методів. Важливо, щоб практика базувалася на результатах досліджень і систематичних узагальнень. Це також зобов'язання проходити регулярне і триваюче супервізірування, щоб гарантувати якість надаваних послуг і вдосконалювати роботу шляхом триваючої професійної освіти. Зобов'язання діяти в інтересах клієнта може стати головним принципом при роботі з клієнтами, здатність до автономії яких знижена через незрілість, нестачі розуміння, крайнього ступеня страждань, серйозних розладів та інших істотних обмежень особистості.
 • Незаподіяння шкоди - зобов'язання уникати заподіяння шкоди клієнтам. Незаподіяння шкоди включає уникнення сексуальної, фінансової, емоційної та інших форм експлуатації клієнтів; уникнення некомпетентності та зловживання довірою клієнтів; ненадання послуг, коли здібності фахівця ослаблені через хворобу, особисті обставин або інтоксикацію. Спеціаліст несе етичну відповідальність за те, щоб прагнути зменшити будь-яку шкоду, що наноситься клієнту, навіть якщо ця шкода неминуча і незловмисна. Відповідне страхування може допомогти у відшкодуванні шкоди. Фахівці несуть особисту відповідальність за те, щоб там, де це прийнятно, кидати виклик некомпетентності та зловживанню довірою клієнтів в інших фахівців і брати участь у розслідуванні або винесенні рішення щодо професійної практики, яка не виправдовує очікувань, що висуваються компетентному спеціалісту, або ризикує дискредитувати професію.
 • Справедливість - справедливе і неупереджене обслуговування всіх клієнтів та надання адекватних послуг. Принцип справедливості означає справедливість і неупередженість, по відношенню до всіх клієнтів, і повагу їх людських прав та гідності. Він звертає увагу на усвідомлений розгляд усіх вимог закону і зобов'язань, і пильність до потенційних конфліктів між зобов'язаннями перед законом та етикою. Справедливість у розподілі послуг означає здатність приймати неупереджені рішення про надання і розподіл послуг між клієнтами. Для того, щоб дотримуватися принципу справедливості, потрібна здатність оцінювати відмінності між людьми, забезпечувати рівність можливостей, уникати дискримінації людей або соціальних груп, а замість цього враховувати їх законні особистісні та соціальні особливості. Фахівці беруть на себе зобов'язання надавати доступні та прийнятні для потенційних клієнтів послуги консультування та психотерапії.
 • Самоповага - заохочення самопізнання і турботи про себе фахівців. Принцип самоповаги означає, що фахівці адекватно застосовують усі вищевикладені принципи через повагу до себе. Це включає використання консультування та психотерапії чи інших можливостей для особистісного розвитку тоді, коли це потрібно. Етична відповідальність полягає в тому, щоб використовувати супервізірування для адекватної особистісної та професійної підтримки та розвитку, а також навчання та інші можливості триваючого професійного розвитку. Захист від фінансових відповідальностей в роботі зазвичай вимагає відповідного страхування. Принцип самоповаги включає активні дії з поліпшенню якості життя та побудови взаємин, які незалежні від відносин у консультуванні та психотерапії.

Особистісні якості

Особистісні якості спеціаліста мають першорядну важливість для клієнтів. Багато з особистісних якостей, що вважаються важливими в роботі, мають етичні чи моральні компоненти, отже, розглядаються як гідність або чесноти особистості. Неприйнятно наказувати, щоб всі фахівці володіли цими якостями, оскільки вкрай важливо, щоб ці особистісні якості, глибоко вкоренившись в людині, виникали і розвивалися з їхніх особистих зобов'язань, а не з вимог зовнішніх авторитетів. Особистісні якості, які настійно рекомендується розвивати консультантам і психотерапевтів, наступні:

 • емпатія - здатність передавати розуміння переживань іншої людини, виходячи з точки зору цієї людини;
 • чесність - особисті зобов'язання до відповідності між тим, що заявлено, і тим, що зроблено;
 • стійкість - здатність мати справу із скаргами клієнтів без того, щоб відчувати себе особистісно приниженим;
 • повага - адекватний прояв поваги до інших та їх здатності розуміти самих себе;
 • скромність - здатність точно оцінювати і визнавати свої сильні і слабкі сторони;
 • компетентність - ефективне застосування навичок і знань, потрібних для того, щоб робити те, що потрібно;
 • справедливість - послідовне застосування відповідних критеріїв для поінформованих рішень і дій;
 • мудрість - володіння вагомими судженнями, які живлять практику;
 • сміливість - здатність діяти, незважаючи на відомі небезпеки, ризик і невизначеність.

Висновки

Проблема етичності роботи означає, що всі фахівці неминуче зустрічаються з ситуаціями, в яких існують суперечливі зобов'язання. У таких ситуаціях виникає спокуса відмовитися від будь-якого етичного аналізу, щоб уникнути відчуття нерозв'язної етичної напруги.

Цей кодекс фундаментальних етичних положень спрямований на те, щоб допомогти в подібних обставинах, звертаючи увагу на різноманітність етичних чинників, які потрібно прийняти до уваги, і альтернативні способи досягнення етичності, які можуть виявитися більш корисними.

Ніякі етичні кодекси не можуть повністю виключити труднощі винесення професійних суджень, за умов постійно мінливих і повних невизначеності обставин.

Приймаючи цей кодекс фундаментальних етичних положень, члени Асоціації психологів України зобов'язуються мати справу з етичними проблемами в роботі, навіть коли це включає прийняття важких рішень і сміливих дій.


© Ассоціація психологів України

http://association.com.ua/association/association-normative-base/association-ethic-code-of-psychologistComments for this post are closed.
" data-path="https://fabricheva.com.ua/wp-content/themes/mentalpress/share42/">

ПЛАН Б: забота о себе в стрессовой ситуации

"как я могу о себе позаботиться в случае если, ощущаю приступ паники , деструктивного поведения или проживаю стресс..."

про Самоценность / психолог Мария Фабричева ©playlist XII

27 видео-уроков о том, как выстроить отношения с собой, понять свои ценности, потребности, как перестать обесценивать себя и других, научиться …

Марія Фабрічева: "Багато історій крутих жінок починаються зі слів «від мене пішов чоловік» / 40 нові 20

У #40нові20 - психотерапевтка Марія Фабричева: говоримо про зраду, про контракти для людей у стосунках, і про життя після зради.