НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА в УКРАЇНІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА в УКРАЇНІ

                        НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАЦЮ ПСИХОЛОГА У РІЗНИХ СФЕРАХ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Етичний кодекс практичного психолога.
 2. Декларація прав людини.
 3. Конвенція про права дитини

Закони України

 1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).
 2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР).
 3. Закон України «Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 р. № 2628-ІП).
 4. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. № 651-XIV).
 5. Закон України «Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 р. № 1841-III).
 6. Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» (від 11.01.05).
 7. Закон України Про психіатричну допомогу
 8. Конституція України

 

НАКАЗИ 

 1. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку застосування методів психологічної і психотерапевтичної допомоги»

 2. Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» / 22.05.2018  № 509

 3. Наказ Міністерства Охорони Здоров»я України «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу» / 15.04.2008 N-199

 4. Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України «Порядок надання психологічної підтримки постраждалим при надзвичайній ситуації»  16.06.2014  № 398

 5. Наказ Міністерства Охорони Здоров»я України «Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової документації й інструкції щодо її заповнення» / 05.10.2016  № 1041

 6. Наказ Міністерства Внутрішніх Справ України «Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій» / 14.112017 р. № 1390/31258

 7. Наказ Служби Безпеки України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення психологічного дослідження» / 21.10.2010  N 540 

Інші нормативні документи
1 Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»
2 Додаток до листа листом МОН України від 28.07.2017 р. №1/9-414 «Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діялності у 2017-2018 навчальному році»
3 Закон України про освіту (витяг)
4 Закон України про професійно-технічну освіту (витяг)
5 Наказ МОН України від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
6 Наказ МОН України від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»
7 Наказ МОН України від 06.10.2010 р. №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
8 Наказ МОН України від 05.12.2010 р. №12.04 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» (витяг)
9 Наказ МОН України від 30.12.2009 № 1248 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації»
10 Наказ МОН України від 01.06.2013 р. №655 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» (витяг)
11 Лист МОН України від  26.09.12  №  1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»
12 Лист МОН України від 11.03.14 р. №1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процессу
13 Наказ МОН України від 22.05.2018 р. «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»
12 Лист МОН України від 07.08.18 р. № 1/9-487 «Пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-1019 н.р.»

 

ДОДАТКИ

К. А. Андроннікова; О. Л. Луценко / Навчально-методичний посібник: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ,ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАЦЮ ПСИХОЛОГА У РІЗНИХ СФЕРАХ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перелік документів, наказів, листів, які необхідно знати та використовувати в своїй роботі соціальному педагогу.

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект Положення про психологічну службу у системі освіти.

Comments for this post are closed.
" data-path="https://fabricheva.com.ua/wp-content/themes/mentalpress/share42/">

ПЛАН Б: забота о себе в стрессовой ситуации

"как я могу о себе позаботиться в случае если, ощущаю приступ паники , деструктивного поведения или проживаю стресс..."

про Самоценность / психолог Мария Фабричева ©playlist XII

27 видео-уроков о том, как выстроить отношения с собой, понять свои ценности, потребности, как перестать обесценивать себя и других, научиться …

Марія Фабрічева: "Багато історій крутих жінок починаються зі слів «від мене пішов чоловік» / 40 нові 20

У #40нові20 - психотерапевтка Марія Фабричева: говоримо про зраду, про контракти для людей у стосунках, і про життя після зради.